Задължителната ваксинация срещу COVID-19 - мит или бъдеще

На 8 април 2021 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург постанови в свое решение , че задължителната ваксинация е необходима мярка в демократичните общества. Съдът отбеляза, че задължителната ваксинация на децата не нарушава правото на личен живот, а недопускането на неимунизираните на детска градина е пропорционална мярка. Дали обаче това решение може да бъде първата стъпка към въвеждане на задължителна имунизация по отношение на COVID-19? РЕШЕНИЕТО НА ЕСПЧ Гореспоменатото решение е постановено по повод жалба, подадена от чешки семейства, които протестират срещу наложените им парични глоби или срещу забраната децата им да...
Continue reading
  1688 Hits
1688 Hits

21 август 2020 - краен срок за приемане на вътрешни правила по ЗМИП

24 часа на 21 август 2020 година е последният възможен срок, в който задължените лица, посочени в член 4 от Закон за мерките срещу изпирането на пари ( ЗМИП ), следва да са привели вътрешнофирмените си актове и процедури в съответствие с новата нормативна уредба. 24 часа на 21 август 2020 година е последният възможен срок, в който задължените лица по ЗМИП следва да уведомят Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС за организираните от тях специализирани служби или лице, които да следят за спазването на нормативните изисквания по приложението на ЗМИП . Уведомлението следва да е във форма, утвърдена от ДАНС. Какво означава да си приведен в съо...
Continue reading
  3598 Hits
3598 Hits

12th place in the Founder Institute Sofiа‘s first Sofia Local Startup & Funding Resources List

It is a great privilege for our entire team at “Georgieva & Dzhutev” Law Firm to be listed within the Founder Institute Sofiа‘s first Sofia Local Startup & Funding Resources List ever compiled: 300+ Accelerators, Incubators, Investors, and more for founders building companies in #Bulgaria & beyond.  The Launch and Start of a new initiative is an important part of its life and we know that.  Therefore, dedicated to our work, we stay eager and enthusiastic to further develop our knowledge and products in order to deliver even more usefulness and value to those who entrusted us. Thank you Founder Institute Sofia !  Up and forward!
  1069 Hits
1069 Hits
© 2018 - 2024. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria