21 август 2020 - краен срок за приемане на вътрешни правила по ЗМИП

prane-pari-1170x466

24 часа на 21 август 2020 година е последният възможен срок, в който задължените лица, посочени в член 4 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), следва да са привели вътрешнофирмените си актове и процедури в съответствие с новата нормативна уредба.

24 часа на 21 август 2020 година е последният възможен срок, в който задължените лица по ЗМИП следва да уведомят Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС за организираните от тях специализирани служби или лице, които да следят за спазването на нормативните изисквания по приложението на ЗМИП. Уведомлението следва да е във форма, утвърдена от ДАНС.

Какво означава да си приведен в съответствие със ЗМИП?

Да имаш подготвен пакет от документи (проект), които да покриват законовите изисквания. Освен популярните към момента (от „старата“ нормативна уредба) вътрешни правила и декларация за произход на паричните средства, задължените лица следва да имат изготвена първоначална оценка на риска, процедури за това, процедури за оценка на клиент, сделка, делово отношение - съобразно различните особености на извършваните сделки.

При изготвяне на документите за ЗМИП съответствие на задължените лица следва да се има предвид техният сектор/дейност с каква оценка на риска е съгласно националната оценка на риска.

Може ли един и същи пакет документи да се ползва от много лица?

Краткият отговор е „Не“. Защо? Макар да извършват сходна дейност, отделните задължени лица могат да имат различен резултат от анализа на риска. Анализът на риска се изготвя на база на данни от реалната дейност на задълженото лице и е строго индивидуален.

Въпроси по приложението на уредбата по ЗМИП, може да задавате писмено на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Задължителната ваксинация срещу COVID-19 - мит или...
12th place in the Founder Institute Sofiа‘s first...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 30 May 2023

Captcha Image

© 2018 - 2023. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria