21 август 2020 - краен срок за приемане на вътрешни правила по ЗМИП

24 часа на 21 август 2020 година е последният възможен срок, в който задължените лица, посочени в член 4 от Закон за мерките срещу изпирането на пари ( ЗМИП ), следва да са привели вътрешнофирмените си актове и процедури в съответствие с новата нормативна уредба. 24 часа на 21 август 2020 година е последният възможен срок, в който задължените лица по ЗМИП следва да уведомят Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС за организираните от тях специализирани служби или лице, които да следят за спазването на нормативните изисквания по приложението на ЗМИП . Уведомлението следва да е във форма, утвърдена от ДАНС. Какво означава да си приведен в съо...
Continue reading
  1144 Hits
1144 Hits

12th place in the Founder Institute Sofiа‘s first Sofia Local Startup & Funding Resources List

It is a great privilege for our entire team at “Georgieva & Dzhutev” Law Firm to be listed within the Founder Institute Sofiа‘s first Sofia Local Startup & Funding Resources List ever compiled: 300+ Accelerators, Incubators, Investors, and more for founders building companies in #Bulgaria & beyond.  The Launch and Start of a new initiative is an important part of its life and we know that.  Therefore, dedicated to our work, we stay eager and enthusiastic to further develop our knowledge and products in order to deliver even more usefulness and value to those who entrusted us. Thank you Founder Institute Sofia !  Up and forward!
  430 Hits
430 Hits
© 2018 - 2021. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria