ДАНЪЧНО ПРАВО И ПЛАНИРАНЕ

Компетентните юридически съвети по приложението на данъчното законодателство са в основата на успешното реализиране на всяко бизнес начинание. Екипът на Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” предоставя експертни правни консултации в широк спектър от въпроси, свързани с данъчното право:
Image
  • Предоставяне на правни консултации и изготвяне на правни становища относно различни аспекти на данъчното законодателство и особеностите на неговото приложение
  • Данъчни консултации и планиране при търговски сделки, учредяване и преобразуване на търговски дружества
  • Данъчно планиране при придобиване на имущество
  • Съдействие при данъчна регистрация и представителство пред компетентните органи
  • Консултации по въпроси на двойно данъчно облагане, ДДС режим, корпоративни данъци, данъци върху доходите на физическите лица
  • Съдействие при осъществяване на местни и чуждестранни инвестиции
  • Съдействие при данъчни проверки
  • Представителство при обжалване на ревизионни актове и обжалване на постановления за обезпечителни мерки
  • Защита срещу принудително изпълнение
  • Процесуално представителство при съдебни спорове по данъчноправни въпроси
Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” е на разположение при необходимост от консултации и правно съдействие за разрешаване на всеки възникнал данъчноправен казус за Вас и Вашия бизнес.

ПУБЛИКАЦИИ

АДРЕС

бул. „Христо Смирненски“ № 23, 1164, София
Телефон: +359 2 983 21 87 

НОВИНИ

Абонирайте се за актуални новини, информация за семинари и обучения
© 2018 - 2024. АД Георгиева и Джутев - Всички права запазени.