ПОТРЕБИТЕЛСКО ПРАВО

Доброто познаване на правата на потребителите е първата стъпка към тяхната успешна защита. Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” предлага правни консултации, правна защита и съдействие, свързани със защита на потребителските права и интереси.
Image
Можете да се доверите на нашия екип за:
 • Консултации при сключване на договори, включително при сключване на договори от разстояние
 • Съдействие при рекламации на стоки и услуги
 • Консултации при установяване на нелоялни търговски практики
 • Съдействие при тълкуване и разяснение на договори, гаранционни и общи условия
 • Разваляне и прекратяване на договори и претендиране на обезщетения и неустойки
 • Предявяване на рекламации
 • Установяване на недействителност на търговска гаранция
 • Правна помощ при установяване на неравноправни клаузи в потребителски договори
 • Съдействие и представителство в преговори за извънсъдебно решаване на потребителски спорове
 • Подаване на сигнали и жалби до контролни органи
 • Представителство пред Комисия за защита на потребителите, включително изготвяне и подаване на жалби и сигнали
 • Процесуално представителство и консултации по дела за претендиране на обезщетения за имуществени и неимуществени вреди
 • Процесуално представителство по колективни искове
 • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по производства, свързани с потребителски спорове
Екипът на адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” предоставя своята експертиза в защита на потребителските права, като превежда и тълкува неясните и заблуждаващи договорни клаузи и съдейства за повишаване информираността на всеки потребител относно гарантираните му от закона права и интереси.

ПУБЛИКАЦИИ

Пламена Янчева
05 Април 2021
Често потребителите не разбират добре своите права и не са запознати с начините, по които могат да ги защитят. Настоящата статия има за цел да разгледа някои способи за решаване на потребителски спорове, като предостави информация за съответните орга...
Европейският парламент прие спорната Директива за авторското право в цифровия единен пазар (Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market) с 348 гласа „за“, 274 „против“ и 36 „въздържал се“. Директи...
ICO vs. Alistar Green – директният маркетинг във Великобритания и България Развитието на електронната търговия и засилената глобализация променят физическата ни действителност. Потребителите получават купища нежелани електронни съобщения или телефонн...

АДРЕС

бул. „Христо Смирненски“ № 23, 1164, София
Телефон: +359 2 983 21 87 

НОВИНИ

Абонирайте се за актуални новини, информация за семинари и обучения
© 2018 - 2024. АД Георгиева и Джутев - Всички права запазени.