Безвъзмездно финансиране от ЕС за регистрация на търговски марки, патенти и промишлени дизайни

copyright-40632_1280

За трета поредна година Патентното ведомство, съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, обявява стартирането на възможност за кандидатстване за безвъзмездни средства за малки и средни предприятия.  

Фондът за малки и средни предприятия предоставя финансово подпомагане за защита правата на интелектуална собственост. Това включва възстановяване на 75 процента от дължимите такси за регистрация на обекти на индустриална собственост (търговска марка, промишлен дизайн или патент), както за национални, така и за европейски заявки, както и 90 процента от таксите за услугата по предварителна диагностика (IP Scan). За първи път се предоставя възможността за възстановяване на 50 процента от правните разходи за изготвяне и подаване на нова заявка за европейски патент, до максимум от 2 000 евро.

Предприятията могат да кандидатстват в периода от 22 януари до 06 декември 2024 г. за ваучери, чрез които да получат частично възстановяване на платените такси за регистрация на обекти на индустриална собственост. Фондът разполага с ограничени средства и може да бъде изчерпан преди обявената крайна дата. 

Всяко предприятие може да кандидатства, ако попада в някоя от следните категории:

  • средно предприятие - по-малко от 250 служители, до 50 млн. евро годишен оборот, както и до 43 млн. евро общ годишен баланс;
  • малко предприятие - по-малко от 50 служители, 10 млн. евро годишен оборот, както и 10 млн. евро общ годишен баланс;
  • микро предприятие - по-малко от 10 служители, по-малко от 2 млн. евро годишен оборот, както и по-малко от 2 млн. евро общ годишен баланс.

Дори вече да е получавало безвъзмездни средства от Фонда за конкретен вид дейност в предходни години (2023 г. или дори 2022 г.), предприятието има право да кандидатства за 2024 г, независимо дали е предоставена услуга или вече са възстановени средства в предходни години. Не се отпускат безвъзмездни средства от Фонда за малки и средни предприятия, ако вече е получено финансиране от Европейския съюз за същата дейност или за част от същата дейност.

Кандидатстването за финансиране е първата стъпка в процедурата, като след получаване на решение за отпускане на финансиране предприятието следва в двумесечен срок да подаде своята заявка (за търговска марка, промишлен дизайн или патент), като заплати дължимите такси. Отпуснатата за финансиране сума се възстановява в срок от един месец от подаване на искането за възстановяване. 

Преди да започне процедурата за кандидатстване, предприятието следва да има ясно определена стратегия за закрила на интелектуалната собственост. Това включва подготвена за регистрация информация и дизайн (например марки и лога, изобретения, нови технологии, оригинален софтуер, новаторски дизайни и т.н.). 

Екипът на адвокатско дружество “Георгиева и Джутев” предлага своите услуги за правна консултация и съдействие при кандидатстване за финансиране и регистрация на обекти на индустриална собственост.

Настоящото изложение не съставлява изчерпателно правно становище, препоръка за действия или бездействия. То отразява единствено мнението на авторите и тяхното тълкуване на приложимото право.

Подлежат ли на обезщетение основателните опасения ...
Кога се дължи обезщетение за претърпени вреди при ...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Събота, 20 Юли 2024

Символи

© 2018 - 2024. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria