Лицензиране на футболните агенти по обновените правила на ФИФА

9a31f2bba8a24429981154afc7fd31e8

Както вече отбелязахме в наша предходна статия относно одобрените от ФИФА нови Правила за футболните агенти, на 9 януари 2023 г. влязоха в сила разпоредбите относно придобиването на статут на футболен агент, включително изискването агентите да преминат изпит, за да получат лиценз. 

В настоящата статия ще разгледаме в детайли как ще бъдат лицензирани агентите, както и какви са изискванията, които едно лице трябва да покрие, за да придобие статута на агент.

Как ще бъдат лицензирани агентите?

На първо място следва да напомним, че обновените правила важат за сделки с „международен елемент”. БФС излезе със становище, че за футболните агенти, специализирани само във вътрешни трансфери, също ще важи регистрация в новата платформа на ФИФА, като дейността им ще бъде регулирана от БФС и съобразена с изискванията на българското законодателство.

Друга особеност в новите правила е възможността като агент да бъде регистрирано само физическо лице. В момента, Правилникът за дейността на футболните агенти на БФС урежда възможността за регистриране като агент както на физически, така и на юридически лица. БФС ще трябва да приведе в съответствие правилата си до 30 септември 2023 г.

Една от основните промени, направени от ФИФА, е повторното въвеждане на системата за лицензиране на агенти. Следователно, преди да могат да извършват дейност като футболен агент, физическите лица трябва да изпълнят няколко условия. Сред тях са: 1. да подадат заявление чрез онлайн платформата на ФИФА; 2. да издържат успешно изпит, проведен от ФИФА; 3. да заплатят годишна лицензионна такса в размер на 600 USD. Отделно, за да може едно лице да бъде регистрирано като агент, то следва да отговаря на определени изисквания за допустимост (например, никога да не са били осъждани по криминални обвинения – вижте член 5 от Правилата за изчерпателен списък), както и да спазва всички разпоредби на ФИФА.

Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост ще доведе до забрана на лицето да се яви на изпита за футболен агент на ФИФА или съответно - молбата му за издаване на лиценз да бъде отхвърлена. Ако вече лицензиран агент не спази изискванията за допустимост, то този агент може да получи временно или постоянно отнемане на лиценза.

Изпитът ще се провежда онлайн в помещенията на всички асоциации-членки. Той ще е с времетраене 60 минути и ще включва 20 въпроса, свързани с регулациите на ФИФА и международната трансферна система. Границата за успешно преминаване е 75 процента правилни отговори. 

За да запази своя лиценз, агентът ще трябва да спазва изискванията за „Продължаващо професионално развитие“, които ежегодно следва да бъдат съобщавани по общодостъпен начин и с индивидуални съобщения към лицензираните агенти.

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиева и Джутев” е на разположение да съветва своите клиенти, клубове, играчи и агенти относно новите разпоредби, приложимите законови задължения, предоставените права и средства за правна защита. 

Свържете се с нас и заявете своята консултация!

ВАЖНО! 

Настоящото изложение не съставлява изчерпателно правно становище, препоръка за действия или бездействия. То отразява единствено мнението на авторите и тяхното тълкуване на приложимото право.

Нищожност на клаузата за забрана за конкуренция пр...
ФИФА и Спортният арбитражен съд създадоха Фонд за ...

Свързани публикации

 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Неделя, 23 Юни 2024

Символи

© 2018 - 2024. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria