Край на „де-регулацията” на футболните агенти

fifa-2-680x344

Какво означават новите правила на ФИФА за българския футбол?

 

На 16-ти декември 2022 г. Съветът на ФИФА одобри обновени Правила за футболните агенти. Ключовите промени включват повторното въвеждане на система за изпити и лицензиране, ограничения за представителство на повече от една страна по договор и таван на комисионните. 

С новите разпоредби ФИФА цели установяване на по-прозрачна и справедлива система за футболни трансфери, както и гарантирането на минимален професионален и етичен стандарт за всички агенти по света. 

За кого се отнасят промените?

Член 2 от новите Правила за футболните агенти гласи, че те се прилагат за всички договори за представителство с „международен елемент“ или за всяка дейност или сделка, свързана с международен трансфер. 

Международен елемент е налице, ако съответният играч или мениджър не е гражданин на държавата на футболната асоциация, към която съответният клуб принадлежи.

Ако няма международен елемент, се прилагат агентските разпоредби, валидни на мястото, където клиентът е регистриран или по неговото местожителство към момента на подписване на договора за представителство. Това обаче не означава, че агентите, които извършват само работа на територията на Република България с български играчи и мениджъри, могат да пренебрегнат прилагането на новите правила. Българският футболен съюз (БФС), като асоциация-член на ФИФА, има задължението да прилага новите разпоредби..

Членове 11 до 21 от новите разпоредби, които регулират тавана на комисионните, ограничението на представителството на повече от една страна, правила за подход към непълнолетни и начина за заплащане на агентското възнаграждение, трябва да бъдат включени чрез препратка в националните правила. Така ключовите промени, посочени в новите разпоредби, ще бъдат отразени в следващия Правилник за дейността на футболните агенти на БФС и ще се прилагат за всички агенти, играчи и клубове в Република България. ФИФА позволява известна девиация от новите правила във връзка с процедурни елементи, като например управление на споровете.

Една промяна, която може да не засегне всички агенти, е изискването за полагане на изпита за получаване на лиценз от ФИФА. Новите разпоредби позволяват на ФИФА да признава отделни системи за лицензиране в различни асоциации-членки, при условие че системата установява изисквания за допустимост и изискване за полагане на изпит. Конкретно за България, БФС ще трябва да въведе нова лицензионна изпитна система.

Кога ще влязат в сила новите разпоредби?

Новият регламент ще влезе в сила на два етапа. На 9 януари 2023 влязоха в сила разпоредбите относно придобиването на статут на футболен агент, включително изискването агентите да преминат изпит и да получат лиценз. Останалата част от разпоредбите, свързани с работата като футболен агент, включително задължението да се използват само лицензирани футболни агенти, горната граница на таксите на агентите и ограниченията за представителство на повече от една страна, следва да влезе в сила на 1 октомври 2023 г., поради предоставения преходен и имплементационен период. В тази връзка летният трансферен прозорец през 2023 г. ще бъде последният, в който ще се прилага настоящият регулаторен режим. След това всички агенти ще трябва да бъдат лицензирани, преди да извършват каквато и да е агентска дейност. Във вътрешни случаи дейностите на футболните агенти ще се уреждат от разпоредбите на съответната национална асоциация. БФС е длъжен да приеме новите разпоредби на ФИФА до 30 септември 2023 г. Националните асоциации могат да се отклоняват от Правилника за агентите на ФИФА, само ако има конфликт с националните закони.

Заключение

Промените, въведени от новите разпоредби, ще променят напълно ситуацията за агентите във футбола, което ще има косвен ефект върху играчите и клубовете. Агентите ще трябва да променят подхода си в много аспекти, включително формулировката и структурата на повечето от своите писмени споразумения, особено на техните договори за представителство.

Въпреки че на играчите и мениджърите се предлагат повече защити съгласно правилата, те ще носят отговорност за плащането на таксите на агентите (в момента е стандартна практика клубът да плаща тези такси). Имайки предвид важността на темата, в отделни статии ще разгледаме промените, които новите правила налагат относно лицензионните изисквания, тавана на комисионните, представителството на непълнолетни лица и това на множество страни, както и основните реквизити на договорите за представителство. 

.

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиева и Джутев” е на разположение да съветва своите клиенти, клубове, играчи и агенти относно новите разпоредби, приложимите законови задължения, предоставените права и средства за правна защита. 

Свържете се с нас и заявете своята консултация!

ВАЖНО! 

Настоящото изложение не съставлява изчерпателно правно становище, препоръка за действия или бездействия. То отразява единствено мнението на авторите и тяхното тълкуване на приложимото право.

ФИФА и Спортният арбитражен съд създадоха Фонд за ...
Обзор на новите изменения в Кодекса на труда, в си...

Свързани публикации

 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Събота, 20 Юли 2024

Символи

© 2018 - 2024. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria