ПРИВЕЖДАНЕТО НА БИЗНЕСА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ОТНОВО Е АКТУАЛНА ТЕМА

orig

Общественият фокус към естеството и разпространението на Covid 19, и промените, които настъпиха в живота на всеки по време на обявеното на 13 март 2020 г извънредно положение в България сякаш изместиха акцента от една много сериозна задача пред голяма част от бизнеса: привеждането му съответствие със Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

В деня на изтичане на извънредното положение в страната – 13 май 2020 г, влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, според което (пар.13), всички срокове, спрели да текат по време на извънредното положение, започват да действат след изтичането на 7 дни от обнародването му в Държавен вестник.

Във връзка с това, сроковете по чл.102, ал 1 и 3, чл.104, ал.2 и 4, чл.106, ал.4 и 6 и пар.6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари изтичат в 24 часа на 21 август 2020 г.

За лицата по чл.4, т.28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл.4, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл.98, ал.4, срокът за приемане на правилата по чл.101 от ЗМИП изтича в 24 часа на 13 септември 2020 г, за останалите лица по чл.4, т.28 ЗМИП, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска по чл.98, ал.5, сроковете изтичат в  24 часа на 21 август 2020 г. Този срок (пар.6) за привеждане на вътрешните правила (при заварени случаи) в съответствие с изискванията на чл.101, преди промяната изтичаше на 9 юли.

Кого ангажират посочените по-горе срокове?

Краткият отговор е: всички задължени лица по ЗМИП.

Кои са задължени лица по ЗМИП?

Най-общо задължени лица по ЗМИП са финансови институции и определен в чл.4 от ЗМИП кръг лица – нефинансови институции.

Задължени лица по ЗМИП, които не са финансови институции (бел. списъкът е подбран от всички задължени лица) са: одитори, счетоводители, частни съдебни изпълнители, нотариуси и лица, извършващи правни консултации; посредници при сделки с недвижими имоти; търговци на едро; организатори на хазартни игри; лица, организиращи възлагане на обществени поръчки; министри и кметове, при сключване на концесионни договори; юридически лица с нестопанска цел; професионални съюзи; лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи; търговците/посредниците на произведения на изкуството и др.

Какво означава да си в ЗМИП съответствие?

Да си изготвил вътрешнофирмени документи, които да покриват законодателните изисквания, да си изготвил собствената си първоначална оценка на риска, да си обучил служителите си, да си направил оценка на клиенти и делови отношения.

Постига ли се ЗМИП съответствие само с вътрешните правила за мерките срещу изпирането на пари?

Вътрешните правила за мерките срещу изпирането на пари са един от документите, които са част от проекта за ЗМИП съответствие на задълженото лице.

Мога ли да ползвам документите, които някое друго задължено лице е изготвило за себе си?

Вероятно може да се ползва част от изготвени за друго лице документи за ЗМИП съответствие, но това няма как да се отнесе към правилата и критериите за оценка на риска, както на задълженото лице, така и на сключваните от него сделки и неговите клиенти. Необходимо е да се направи анализ на структурата, слабите и рискови точки в бизнеса на всяко лице, за да е налице спокойствие за изпълнение на законовото изискване.

Означава ли, че съм в съответствие със ЗМИП, ако съм посетил семинар по темата?

Не

Ако можем да сме полезни и заедно да приведем всяко задължено лице пред процеса по неговото ЗМИП съответствие, оставаме на разположение на тел. 0888205626 – адв. Светлана Георгиева и мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.!Екипът на Адвокатско дружество Георгиева и Джутев

21 август 2020 - краен срок за приемане на вътрешн...
Нови моменти в трудовото законодателство в условия...

Свързани публикации

 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Неделя, 23 Юни 2024

Символи

© 2018 - 2024. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria