Закон за мерките по време на извънредно положение и промените в КТ

991-ratio-koronavirus

На 16.03.2020 в Народно събрание беше депозиран проект на Закон за мерките по време на извънредно положение. Самият проект, по всяка вероятност, ще бъде гласуван утре и ще влезе в сила незабавно. Предвид мерките, които се предвиждат, действието на закона ще бъде Ex Tunk (назад във времето). Така всички мерки, които са предприети преди влизане в сила на закона, ще се считат за предприети в негово изпълнение. Мерките по-долу касаят само хипотезите, в които е налице обявено извънредно положение:

 1. Предвижда се възможност за възлагане на надомна работа и работа от разстояние. Работодателят ще може да възложи едностранно на служителите си да извършват надомна работа и/или работа от разстояние. 

 1. Работодателят ще може с изрична заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници или служители. Това може да се извърши, както за целия период на времетраене на извънредното положение, така и за част от него. Преценката е на работодателя. Когато работата на предприятието или на негова част е преустановено от държавен орган, работодателят ще бъде длъжен да не допуска служителите до работни им места.

 1. Работодателят ще може едностранно да установи непълно работно време на своите служители. Това ще бъде допустимо за целия период на извънредното положение или за част от него. 

 1. Когато работата на предприятието или на част от него е преустановена, съгласно възможните по-горе хипотези, работодателят ще има право едностранно да предостави на засегнатите служители техния платен годишен отпуск. Това се отнася и за служители, които не са придобили минималния необходим трудов стаж от осем месеца. Ако пълният платен отпуск е използван, то работодателят може да предостави неплатен отпуск. 

 1. Някои категории служители се ползват с допълнителна защита. Така работодателят няма да може да откаже ползване на платен годишен отпуск на следните категории работници или служители:
 • бременна служителка или такава в напреднал етап на процедура ин-витро;
 • майка или осиновителка на лице до 12 години или на дете с увреждане, независимо от възрастта му;
 • самотен баща или осиновител на дете до 12 години или на дете с увреждане, независимо от възрастта му;
 • служител, който е непълнолетен;
 • служител, който има трайно намалена работоспособност от 50 и над 50 на сто
 • служител с право на закрила при уволнение по реда на чл. 333, ал. 1, т.2 и 3 от КТ.

Времето за отпуските (платен и неплатен) ще се считат за трудов стаж.

 1. Когато преустановяването на работа на предприятието или на част от него е извършено със заповед на държавен орган, работникът или служителят ще има правото на обезщетение в размер на 50% от брутната му заплата, но не по-малко от 75% от минималната работна заплата за страната. Това обезщетение ще се изплаща от работодателя, който ще може да търси държавна подкрепа за това. 

Продължаваме да следим темата и ще Ви информираме при новости. 

Бъдете здрави!

Непреодолимата сила и наемните правоотношения
Важно съобщение

Свързани публикации

 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Понеделник, 02 Октомври 2023

Символи

© 2018 - 2023. All Rights Reserved. Web Design & SEO by CMS Bulgaria