1files

В практика често погрешно се възприема общ 50-годишен срок на съхранение на трудовото досие в неговата цялост, като не се съобразява наличието на документи и данни с различен характер и различни законови срокове на съхранение.

Какви всъщност са сроковете за съхранението на счетоводни документи и документи в трудовото досие? Можете да видите тук.