Проекти

Image
Image
Image
Image

Какво още можем да предложим

Дистанционни консултации

Можете да се консултирате с нас по телефон, имейл, Skype или Viber.

Събиране на просрочени вземания

Анализ, преговори и подготовка на споразумения за принудително събиране на дълг.

Правен абонамент

Предлагаме гъвкав правен абонамент с вариращи времеви интервали и условия.

Правна рамка за нови дружества

Изготвяне на цялостна правна рамка за стартиращи бизнеси.

Медиация

Консултации при извънсъдебно решаване на спорове.

Многоезично обслужване

В нашата практика използваме английски, руски, италиански и френски език.

Новини

05 Септември 2022
Публикации
Трудово право
На 28 юли 2022 г. 47-ото Народно събрание окончателно прие Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Новите изменения гарантират в по-голяма степен правата и интересите на работещите и работодателите чрез повишаване на сигурността на трудо...
01 Август 2022
Публикации
е-Търговия
На 05.07.2022 г. Европейският парламент окончателно гласува Законодателния акт за цифровите услуги (Digital Services Act или DSA) и Законодателния акт за цифровите пазари (Digital Markets Act или DMA). Тази стъпка е предпоследна преди двата Акта да в...
05 Май 2022
Публикации
Вещно право и недвижими имоти
В чл. 2, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) е заложено, че  “Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели.”. Това правило е закрепено и доразвито и в Конституцията на Република България...

АДРЕС

ул. „Христо Смирненски“ № 23, 1164, София
Телефон: +359 2 983 21 87 

НОВИНИ

Абонирайте се за актуални новини, информация за семинари и обучения
© 2018 - 2022. АД Георгиева и Джутев - Всички права запазени.