Проекти

Image
Image
Image
Image

Какво още можем да предложим

Дистанционни консултации

Можете да се консултирате с нас по телефон, имейл, Skype или Viber.

Събиране на просрочени вземания

Анализ, преговори и подготовка на споразумения за принудително събиране на дълг.

Правен абонамент

Предлагаме гъвкав правен абонамент с вариращи времеви интервали и условия.

Правна рамка за нови дружества

Изготвяне на цялостна правна рамка за стартиращи бизнеси.

Медиация

Консултации при извънсъдебно решаване на спорове.

Многоезично обслужване

В нашата практика използваме английски, руски, италиански и френски език.

Новини

05 Май 2022
Публикации
Вещно право и недвижими имоти
В чл. 2, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) е заложено, че  “Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели.”. Това правило е закрепено и доразвито и в Конституцията на Република България...
18 Март 2022
Публикации
Трудово право
Майчинството е сложен осигурен социален риск, включващ три последователно развиващи се, но различни по характер елемента: бременност, раждане и отглеждане на малко дете.  Едно от условията за получаване на обезщетение при настъпване на осигурения соц...
04 Януари 2022
Публикации
В Държавен вестник, бр. 109 от 22.12.2020 г., беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, който влезе в сила от 23.12.2021 г. Промените, които се предвиждат, са съществени. Тяхната цел е да ос...

АДРЕС

“Проф. Г. Златарски” №12, 1700, София
Телефон: +359 2 983 21 87 

НОВИНИ

Абонирайте се за актуални новини, информация за семинари и обучения
© 2018 - 2022. АД Георгиева и Джутев - Всички права запазени.